Học Tiếng Trung Theo Chủ Đề Học giao tiếp nhanh với chủ đề Màu sắc - Trang phục

Học giao tiếp nhanh với chủ đề Màu sắc – Trang phục

Học giao tiếp nhanh với chủ đề Màu sắc – Trang phục Chủ đề Màu sắc – Trang phục là một trong những… more »

Kỹ Năng Phát Âm Những lỗi phát âm thường gặp trong tiếng trung

Những lỗi phát âm thường gặp trong tiếng trung

Những lỗi phát âm thường gặp trong tiếng trung Trong quá trình học tiếng Trung, học viên gặp khá nhiều khá khăn trong… more »

Học Tiếng Trung Theo Chủ Đề Học giao tiếp nhanh với chủ đề ốm đau bệnh tật.

Học giao tiếp nhanh với chủ đề ốm đau bệnh tật

Học giao tiếp nhanh với chủ đề ốm đau bệnh tật. Các bộ phận của cơ thể Thấu: Đầu. Ứa thấu: Trán. Dẻn chinh:… more »

Tài Liệu Nghe Nói Tiếng Trung Bài 7: Cách hỏi sức khỏe trong tiếng trung

Bài 7: Cách hỏi thăm sức khỏe trong tiếng Trung

Bài 7: Cách hỏi sức khỏe trong tiếng Trung I. Từ vựng Một số từ chỉ người thân trong gia đình: Ba ba:… more »

Học Tiếng Trung Theo Chủ Đề Học giao tiếp nhanh với chủ đề mua sắm

Học giao tiếp nhanh với chủ đề mua sắm

Học giao tiếp nhanh với chủ đề mua sắm Từ vựng chung   Sang ten: Cửa hàng Sưc chảng: Siêu thị Mải: Mua… more »

Tài Liệu Nghe Nói Tiếng Trung Bài 4: Chủ đề số đếm - Tiếng trung cơ bản.

Bài 4: Chủ đề số đếm – Tiếng trung cơ bản

Chủ đề số đếm – Tiếng trung cơ bản. 1. Từ 0 đến 10 Lính: 0 Yi: 1 Ơ: 2 San: 3 Sư:… more »

Tài Liệu Nghe Nói Tiếng Trung Cách hỏi họ tên và sử dụng một số từ lịch sự

Bài 3: Cách hỏi họ tên và sử dụng một số từ lịch sự

Cách hỏi họ tên và sử dụng một số từ lịch sự I. Từ vựng Cheo: Gọi là, tên là Sấn mơ: Gì,… more »

Học Tiếng Trung Qua Thành Ngữ - Truyện Cười Một số câu thành ngữ trong tiếng Trung

Một số câu thành ngữ trong tiếng Trung

Một số câu thành ngữ trong tiếng Trung Bát can tử đả bất trứ [八竿子打不着]: Bắn đại bác cũng không tới. Bệnh cấp… more »

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Bí quyết học tiếng Trung giao tiếp

Bí quyết học tiếng Trung giao tiếp

Bí quyết học tiếng Trung giao tiếp Nhiều bạn có hỏi rằng tiếng Trung giao tiếp có khó học không ? Giao tiếp… more »

Từ Vựng - Ngữ Pháp Tiếng Trung Một số câu giao tiếp tiếng trung hằng ngày

Một số câu giao tiếp tiếng Trung hàng ngày

Một số câu giao tiếp tiếng trung hàng ngày: Chào buổi sáng = 早安! = zǎo ān! Chào buổi trưa! = 午安! =… more »