Bài 9: Hỏi tuổi tác trong tiếng Trung

I/ Từ vựng Suây: tuổi Lảo: Già Nén chinh: Trẻ Lơ: Rồi Tua ta: Bao nhiêu Tua ta lơ: Bao nhiêu rồi (chỉ… more »

Học tiếng Hoa cấp tốc với chủ đề Jobs

Các mọi người đã biết hết từ vựng tiếng hoa liên quan đến công việc một ngày chưa nhỉ? Bài học tiếng hoa… more »

Học giao tiếp nhanh với chủ đề thời thiết khí hậu.

Học giao tiếp nhanh với chủ đề thời tiết khí hậu.

Học giao tiếp nhanh với chủ đề thời tiết khí hậu. Từ  vựng Then chi: Thời tiết Bỉ: So với Trơ: Đây Xí… more »

Học giao tiếp nhanh với chủ đề Màu sắc - Trang phục

Học giao tiếp nhanh với chủ đề Màu sắc – Trang phục

Chủ đề Màu sắc – Trang phục là một trong những chủ đề khá phổ biến, được dùng nhiều trong giao tiếp tiếng Trung. Mục đích… more »

Học giao tiếp nhanh với chủ đề ốm đau bệnh tật.

Học giao tiếp nhanh với chủ đề ốm đau bệnh tật

Học giao tiếp nhanh với chủ đề ốm đau bệnh tật. Các bộ phận của cơ thể Thấu: Đầu. Ứa thấu: Trán. Dẻn chinh:… more »

Bài 7: Cách hỏi sức khỏe trong tiếng trung

Bài 7: Cách hỏi thăm sức khỏe trong tiếng Trung

Bài 7: Cách hỏi sức khỏe trong tiếng Trung I. Từ vựng Một số từ chỉ người thân trong gia đình: Ba ba:… more »

Bài 6: Chủ đề ngày tháng năm - Tiếng trung cơ bản.

Bài 6: Chủ đề ngày tháng năm – Tiếng trung cơ bản

Chủ đề ngày tháng năm – Tiếng trung cơ bản. I. Từ vựng Then: Ngày. Hao: Ngày. Nén: Năm. Duê: Tháng. Chin nén:… more »

Học giao tiếp nhanh với chủ đề mua sắm

Học giao tiếp nhanh với chủ đề mua sắm

Học giao tiếp nhanh với chủ đề mua sắm Từ vựng chung Sang ten: Cửa hàng Sưc chảng: Siêu thị Mải: Mua Mai:… more »

Bài 5: Chủ đề thời gian - Tiếng trung cơ bản

Bài 5: Chủ đề thời gian – Tiếng trung cơ bản

Chủ đề thời gian – Tiếng trung cơ bản I. Từ vựng Trảo sang : Buổi sáng (trước 8 giờ) Sang ủ :… more »

Bài 4: Chủ đề số đếm - Tiếng trung cơ bản.

Bài 4: Chủ đề số đếm – Tiếng trung cơ bản

Chủ đề số đếm – Tiếng trung cơ bản. 1. Từ 0 đến 10 Lính: 0 Yi: 1 Ơ: 2 San: 3 Sư:… more »