Học Tiếng Trung cơ bản

Bài 9: Hỏi tuổi tác trong tiếng Trung

Contents

I/ Từ vựng

Suây: tuổi Lảo: Già

Nén chinh: Trẻ Lơ: Rồi

Tua ta: Bao nhiêu

Tua ta lơ: Bao nhiêu rồi (chỉ dùng để hỏi tuổi người khác) Tua sảo: Bao nhiêu (dùng hỏi số lượng trên 10)

II/ Cách hỏi tuổi

Tùy vào từng đối tượng, có khi là trẻ em, có khi là cùng vai, có khi là người lớn tuối thì cách hỏi tuổi cũng khác nhau.

+ Khi hỏi tuổi trẻ em dưới 10 tuổi chúng ta dùng “chỉ” (Mấy) để hỏi Ví dụ: Ní chin nén chỉ suây lơ? Cháu mấy tuổi rồi?

Nỉ hái chự chỉ suây lơ ? Con bạn mấy tuổi rồi?

Ủa nán hái ba suây, nủy hái 5 suây. Con trai 8 tuổi, con gái 5 tuổi.

+ Với người lớn hơn 10 hoặc ngang vai, dùng mẫu sau: Nỉ chin nén tua ta lơ? Bạn bao nhiêu tuổi ?

Nỉ chin nén tua sảo suây lơ? Bạn bao nhiêu tuổi Trả lời: Ủa chin nén + Tuổi + lơ : Tôi năm nay…… tuổi rồi

Ví dụ: Ủa chin nén ơ sú ba suây lơ: Tôi năm nay 28 tuổi rồi

Luyện tập: Đối thoại hỏi tuổi của nhau và những người thân trong gia đình.

+ Đối với người gia kính trọng hơn :

Nín chin nén tua ta nén chi lơ? Ông (bác) năm nay bao nhiêu rồi ? Nín chin nén cao sâu?

II/ Luyện tập

Hãy giới thiệu theo mẫu:
Ní hảo, Ủa cheo Tháo Duy Xưa

Ủa sư Thai Pính rấn, Ủa chin nén ơ sứ ba suây.

Hãy hỏi người khác bao nhiêu tuổi Nỉ chin nén tua ta lơ?
Ủa chin nén ….suây. Nỉ nơ? Ủa chin nén…..
*** Xem tiếp bài 10 …đang cập nhật: https://tuhoctiengtrung.net/bai-10-hoi-quoc-tich-trong-tieng-trung/

Tự Học Tiếng Trung

Là người vui tính, hòa đồng, thích chia sẻ những điều bổ ích đến cộng đồng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button