Hỏi Quốc tịch trong tiếng Trung

Bài 8: Hỏi Quốc tịch trong tiếng Trung

Hỏi Quốc tịch trong tiếng Trung I. Hỏi về quốc tịch Nả: Nào. Cúa: Nước. Nả cúa: Nước nào? Nả cúa rấn: Người nước… more »

Cách hỏi họ tên và sử dụng một số từ lịch sự

Bài 3: Cách hỏi họ tên và sử dụng một số từ lịch sự

Cách hỏi họ tên và sử dụng một số từ lịch sự I. Từ vựng Cheo: Gọi là, tên là Sấn mơ: Gì,… more »