Học Tiếng Trung cơ bản

Bài 2: Giới thiệu bản thân – Tiếng trung cơ bản

Contents

Giới thiệu bản thân – Tiếng trung cơ bản.

Giới thiệu bản thân - Tiếng trung cơ bản.
Giới thiệu bản thân – Tiếng trung cơ bản.

I. Từ vựng

 • Cung rấn: Công nhân
 • Doén cung: Công nhân
 • Xuế sâng: Học sinh
 • Lảo sư: Thầy giáo
 • Phan yi: Phiên dịch
 • Khoai chi: Kế toán
 • Sẩu uây: Bảo vệ
 • Chú trảng: Tổ trưởng
 • Sẩu uây trảng: Tổ trưởng Bv
 • Phu chú trảng: Tổ phó
 • Sang quản: Thủ kho
 • Núng mín: Nông dân
 • Y sâng: Bác sỹ
 • Chinh lỉ: Giám đốc
 • Phu chinh lỉ: Phó giám đốc
 • Chủng chinh lỉ: Tổng giám đốc
 • Duê nán rấn: Người Việt Nam
 • Thái Oan rấn: Người Đài Loan

II. Mẫu câu với chữ “Sư”

1. Sư: Là

Cấu trúc câu : ĐTNX + Sư + Nghề nghiệp

Ví dụ :

 • Ủa sư cung rấn : Tôi là công nhân
 • Ủa sư xuế sâng : Tôi là học sinh
 • Tha sư phan y : Anh ấy là phiên dịch
 • Tha mân sư chú trảng : Họ là tổ trưởng.

Luyện tập : Hãy nói bạn là ai.

Phủ định của « Sư » là « Bú sư »

Không phải là : Cấu trúc câu : ĐTNX + Bú sư + Nghề nghiệp

Ví dụ :

 • Ủa bú sư doán cung : Tôi không phải là Công nhân.
 • Tha bú sư Thái Oan rấn : Anh ấy không phải là người Đài Loan.
 • Ủa bú sư khoai chi : Tôi không phải là kế tóan.

Luyện tâp : Hãy nói bạn không phải là « ai » theo mẫu trên.

2. Câu hỏi sử dụng từ « ma » đặt cuối câu.

Từ “ma” có nghĩa là “phải không” chỉ dùng đặt cuối một câu trần thuật làm câu hỏi.

Cấu trúc: ĐTNX + Sư + Nghề nghiệp + ma?

Ví dụ:

 • Nỉ sư phan y ma? Bạn có phải là Phiên dịch không?
 • Nỉ sư Duê Nán rấn ma? Bạn là người Việt Nam phải không?
 • Tha mân sư Thái Oan rấn ma? Các anh ấy là người ĐL phải không ?

3. Trả lời: Có 2 khả năng để trả lời cho câu hỏi sử dụng từ “ma” đặt cuối câu.

 1. Trường hợp “đúng” : Sư
 2. Trường hợp không đúng: Bú sư

Ví dụ:

 • Nỉ sư Sẩu uây ma? Anh là Bảo vệ phải không?
 • Sư, ủa sư sẩu uây. Vâng, tôi là Bảo vệ.
 • Nỉ sư xuế sâng ma? Bạn là học sinh phải không ?
 • Bú sư, Ủa sư lảo sư. Không phải, Tôi là giáo viên.

Luyện tập: Hãy hỏi và trả lời theo mẫu

Chúc các bạn tự học tiếng Trung hiệu quả. Cám ơn các bạn
***Xem tiếp bài 3: https://tuhoctiengtrung.net/cach-hoi-ho-ten-va-su-dung-tu-ngu-lich-su/

Tự Học Tiếng Trung

Là người vui tính, hòa đồng, thích chia sẻ những điều bổ ích đến cộng đồng

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button