Học Tiếng Trung cơ bản

Bài 5: Chủ đề thời gian – Tiếng trung cơ bản

Contents

Chủ đề thời gian – Tiếng trung cơ bản

Bài 5: Chủ đề thời gian - Tiếng trung cơ bản
Chủ đề thời gian – Tiếng trung cơ bản

I. Từ vựng

 1. Trảo sang : Buổi sáng (trước 8 giờ)
 2. Sang ủ : Buổi sáng (8giờ đến trưa)
 3. Trung ủ : Buổi trưa
 4. Xa ủ : Buổi chiều
 5. Oản sang : Buổi tối
 6. Chin then : Hôm nay
 7. Mính then : Ngày mai
 8. Chúa then : Hôm qua
 9. Chen then : Hôm kia (trước ngày hôm qua)
 10. Hâu then : Ngày kia (sau ngày mai)
 11. Sang ban : Vào ca, đi làm
 12. Xa ban : Tan ca, xuống ca
 13. Cha ban : Tăng ca
 14. Trảo : Sớm
 15. Oản : Muộn

II. Cách nói thời gian

Chúng ta muốn nói từ “Sáng nay” thì hãy ghép : “Hôm nay + Buổi sáng” = “Sáng nay”

Ví dụ:

 • Chin then sang ủ: Sáng nay
 • Chin then trung ủ: Trưa nay
 • Chin then xa ủ: Chiều nay
 • Chin then oản sang: Tối nay

Hãy ghép tương tự cho các ngày ‘ Mính then”, Chúa then” “Chén then” và “ Hâu then”

Ví dụ:

 • Mính then sang ủ: Sáng mai
 • Mính then trung ủ: Trưa mai
 • Mính then xa ủ: Chiều mai
 • Mính then oản sang: Tối mai
 • Chúa then sang ủ: Sáng hôm qua
 • Chúa then trung ủ: Trưa hôm qua
 • Chúa then xa ủ: Chiều hôm qua
 • Chúa then oản sang: Tối hôm qua

Luyện tập: Ghép với “Chén then” và “Hâu then”.

 

III. Các thứ trong tuần

Chúng ta có hai từ dùng để nói thứ trong tuần. Đó là:

 1. Xinh chi: Thứ, tuần
 2. Lỉ bai: Thứ, tuần
 • Xinh chi yi (Lỉ bai yi): Thứ 2
 • Xinh chi ơ (Lỉ bai ơ) : Thứ 3
 • Xinh chi san (Lỉ bai san): Thứ 4
 • Xinh chi sư (Lỉ bai sư): Thứ 5
 • Xinh chi ủ (Lỉ bai ủ) : Thứ 6
 • Xinh chi liêu (Lỉ bai liêu): Thứ 7
 • Xinh chi then (Lỉ bai then) : Chủ nhật
 • Xinh chi rư ( Lỉ bai rư): Chủ nhật

IV. Cách hỏi : Hôm nay thứ mấy

Chúng ta dùng từ “chỉ” (Mấy) để hỏi :

 • Mẫu câu: Chin then xinh chi (lỉ bai) chỉ ? Hôm nay là thứ mấy ?
 • Trả lời: Chin then xinh chi …..

Ví dụ:

 • Chin then xinh chi chỉ? Hôm nay thứ mấy?
 • Chin then xinh chi san: Hôm nay thứ 4
 • Chúa then xinh chi chỉ: Hôm qua thứ mấy?
 • Chúa then xinh chi ơ: Hôm qua thứ 3.

Luyện tập: Hãy đối thoại với người bên cạnh .

Hãy đọc các câu sau:

 • Chin then xa ủ cha ban: Chiều nay tăng ca
 • Chin then xa ủ bu cha ban: Chiều nay không tăng ca
 • Mính then trung ủ cha ban: Trưa mai tăng ca.
 • Chin then cha ban ma? Hôm nay có tăng ca không?
 • Chin then bu cha ban. Hôm nay không tăng ca

Chúc các bạn tự học tiếng Trung hiệu quả. Cám ơn các bạn
***Xem tiếp Bài 6https://tuhoctiengtrung.net/chu-de-ngay-thang-nam-trong-tieng-trung/

Tự Học Tiếng Trung

Là người vui tính, hòa đồng, thích chia sẻ những điều bổ ích đến cộng đồng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button