Tài Liệu Học Tập

Từ vựng tiếng Trung Quốc chuyên ngành công nghệ thông tin (Phần 2)

Như phần trước chúng ta đã tìm hiểu 40   từ vựng tiếng Trung Quốc chuyên ngành công nghệ thông tin , hôm nay chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu sâu hơn, nhiều từ mới hơn nữa về chuyên ngành này nhé. Trước hết chúng ta cùng ôn lại 40 từ vựng đã học ở phần 1 nhé.

STT TIẾNG TRUNG PHIÊN ÂM TIẾNG VIỆT/ ANH
1 剪切 Jiǎn qiè cut
2 键盘 jiànpán Bàn phím(keyboard)
3 接口 jiēkǒu Cổng,khe cắm
4 开源码 kāi yuánmǎ Mã nguồn mở
5 拷贝(抄录) kǎobèi (chāolù) Copy
6 控制面板 kòngzhì miànbǎn Control panel
7 快捷 kuàijié Short cut
8 宽带 kuāndài Băng thông rộng
9 垃圾文件 lèsè wénjiàn File rác
10 蓝牙 lányá Bluetooth
11 离线 líxiàn Offline, ngoại tuyến
12 连接 liánjiē Liên kết (link)
13 连接 liánjiē Connect
14 聊天 liáotiān Chat
15 聊天室 liáotiān shì Chatroom
16 内存 nèicún RAM
17 配置 pèizhì Cấu hình
18 平台 píngtái Platform
19 屏幕 píngmù Màn hình (monitor)
20 屏幕保护 píngmù bǎohù Screen save
21 破解 pòjiě Bẻ khóa (crack)
22 驱动器 qūdòngqì ổ đĩa
23 软件 ruǎnjiàn Phần mềm
24 三维 sānwéi 3D
25 删除 shānchú Xóa(delete)
26 闪盘,优盘 shǎn pán, yōupán Ổ USB
27 上传 shàngchuán Upload
28 上载 shàngzài Upload
29 设置 shèzhì setup
30 摄象头(网路摄影机 shè xiàng tóu (wǎng lù shèyǐngjī) Webcam
31 升级 shēngjí Nâng cấp
32 声卡 shēngkǎ Cạc âmthanh (sound card)
33 十亿字节 shí yì zì jié Gigabyte (xem GB)
34 适配器 shìpèiqì Thiết bị ghép (adapter)
35 手提电脑 shǒutí diànnǎo Máy tính xách tay (laptop)
36 输入法 shūrù fǎ Bộ gõ (IME)
37 鼠标 shǔbiāo Con chuột (mouse)
38 数据 shùjù Dữ liệu (data)
39 双核处理器 shuānghé chǔlǐ qì Chip 2 nhân
40 双击 shuāngjī Kích đôi (double click)
41 搜索 sōusuǒ Tìm kiếm (search)
42 搜索引擎 sōusuǒ yǐnqíng Công cụ tìm kiếm
43 碎片整理 suìpiàn zhěnglǐ Deflagment
44 图标 túbiāo Biểu tượng (item)
45 图像 túxiàng Hình ảnh
46 退出 tuìchū Thoát, đăng xuất
47 外存 wài cún Bộ nhớ ngoài

Hôm nay chúng ta đã bổ xung thêm số đông từ vựng tiếng Trung Hoa   mới về công nghệ thông tin, hi vọng một vài các bạn sẽ yêu thích một vài bài học của   học tiếng hoa giao tiếp ở đâu . Chúc các mọi người học tốt   tiếng Trung Hoa .

Tự Học Tiếng Trung

Là người vui tính, hòa đồng, thích chia sẻ những điều bổ ích đến cộng đồng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button