Ngữ Pháp Tiếng Trung

cách biểu đạt giới thiệu bằng tiếng Trung Hoa thường gặp nhất

Trong những tình huống hoàn cảnh khác nhau ta có các cách biểu lộ giới thiệu khác nhau. Khi tieng hoa giao tiep van phong các bạn đã học được một vài cách giới thiệu tiếng Hoa thường gặp chưa? ? Chưa biết thì hãy tham khảo thử những câu giới thiệu tiếng Trung Hoa thông dụng thường gặp nhất trong những cuộc chào hỏi xã giao dưới đây.Học thuộc đi rồi khi đi chơi với người yêu gặp bạn Trung Quốc người ta bảo giới thiệu còn biết bí quyết giới thiệu nữa chứ.

这位是谁呀? 你也不给我们介绍一下。
zhè wèi shì shéi yā ? nǐ yě bù gèi wǒ men jiè shào yí xià .

Loại câu này thường dùng để yêu cầu , đề nghị người khác giới thiệu cho mình.

比如 : 小张,上次和你一起走路的姑娘是谁呀?你也不给我们介绍一下?

bǐ rú : xiǎo zhāng , shàng cì hé nǐ yì qǐ zǒu lù de gū niang shì shéi yā ? nǐ yě bù géi wǒ men jiè shào yí xià ?

Ví dụ như : Tiểu Trương , Cô gái lần trước đi bộ cùng bạn là ai vậy? Bạn cũng không giới thiệu cho chúng tôi biết 1 chút?

来,认识一下,这(位)是。。。
Lái , rèn shì yí xià , zhè ( wèi ) shì …

Loại câu này thường dùng trong trường hợp giới thiệu 2 bên không quen biết cho nhau.Thường dùng nhiều ở những trường hợp trang trọng. Người được giới thiệu và người giới thiệu thường có quan hệ khá thân.

比如 : 来,认识一下,这位是我的女朋友秋水,这位是我的同学张平。

bǐ rú : lái , rèn shì yí xià , zhè wèi shì wǒ de nǔ péng yòu Qiū Shuǐ , zhè wèi shì wǒ de tóng xué Zhāng Píng .

ví dụ : Nào , giới thiệu 1 chút , Đây là Thu Thuỷ người yêu của tôi còn đây là Trương Bình bạn học của anh.

我叫。。。,在。。。工作,。。。
wǒ jiào … zài …. gōng zuò ….

Với loại câu này thường dùng để tự giới thiệu bản thân.

比如: 我叫黄秋水 ,在河内大学学汉语。

bǐ rú : wǒ jiào Huáng Qiū Shuǐ , zài hé nèi dà xué xué hàn yǔ

Cách biểu đạt giới thiệu bằng tiếng Trung thường gặp nhất
Cách biểu đạt giới thiệu bằng tiếng Trung thường gặp nhất
Tôi tên là Hoàng Thu Thuỷ , học tiếng Hán tại trường Đại học Hà Nội.

我来做一下自我介绍。。。/ 我来自报家门吧。。。
wǒ lái zuò yí xià zì wǒ jiè shào …./ wǒ lái zì bào jiā mén ba …

Hai cách nói này cũng dùng để tự giới thiệu bản thân , dùng trong trường hợp trang trọng.

比如 : 认识大家很高兴,首先我来做一下自我介绍,我叫黄秋水,是新来的小学生

bǐ rú : rèn shi dà jiā hěn gāo xìng , shǒu xiān wǒ lái zuò yí xià zì wǒ jiè shào , wǒ jiào Huáng Qiū Shuǐ , shì xīn lái de xué shēng .

Rất vui khi được làm quen với mọi người , đầu tiên tôi xin tự giới thiệu , tôi tên Hoàng Thu Thuỷ là học sinh mới đến.

我来介绍一下,这位是。。。。,这位是。。。
wǒ lái jiè shào yí xià , zhè wèi shì … , zhè wèi shì …

Dùng trong trường hợp trang trọng , giới thiệu 2 người xa lạ với nhau.

如 : 我来介绍一下, 这位是王教授,这位是我们的校长张平

rú : wǒ lái jiè shào yí xià , zhè wèi shì Wáng jiào shòu , zhè wèi shì wǒ men de xiào zhǎng Zhāng Píng .

Tôi xin giới thiệu 1 chút , Vị này là giáo sư Vương , còn vị này là Hiệu trưởng của chúng tôi Trương Bình.

请允许我来为大家介绍一下。。。
Qǐng yún xǔ wǒ lái wèi dà jiā jiè shào yí xià …

Dùng trong trường hợp trang trọng , người được giới thiệu thường là người có đại vị cao , có sức ảnh hưởng tới mọi người.

如 : 请允许我来为大家介绍一下,这位是我国著名的数学家吴宝珠先生

Qǐng yún xǔ wǒ lái wèi dà jiā jiè shào yí xià , zhè wèi shì wǒ guó zhǔ míng de shù xué jiā Wú Bǎo Zhū xiān sheng .

Cho phép tôi xin được giới thiệu với mọi người 1 chút , Vị này là nhà toán học nổi tiếng của nước tôi Ngô Bảo Châu tiên sinh.

học cách giới thiệu bằng tiếng Trung
học cách giới thiệu bằng tiếng Trung
能不能给我引见一下。。。
Néng bù néng gěi wǒ yǐn jiàn yí xià …

Dùng để đề nghị , yêu cầu , mong muốn người khác có thể giới thiệu cho mình quen biết với người kia. Những người được giới thiệu thường địa vị khá cao.

如 :王老师,我很想结识李教授,想当面请教他几个问题,您能不能给我引见一下?

rú : Wáng lǎo shī , wǒ hěn xiǎng jié shí Lǐ jiào shòu , xiǎng dāng miàn qǐng jiào tā jǐ ge wèn tí , nín néng bù néng gěi wǒ yǐn jiàn yí xià .

Thầy giáo Vương , em rất muốn được kết giao với giáo sư Lý , muốn gặp mặt nhờ thầy chỉ bảo vài vấn đề , Thầy có thể giới thiệu gặp mặt giúp em được không?

你是。。。?
nǐ shì …?

Thường dùng câu này để nhắc nhở người khác tự giới thiệu về mình. Và nguoif được nhắc nhở sẽ tự giới thiệu mình.

如:A : 请问,张平老师在吗?

B : 我就是张平,请问您是。。。

rú : A : qǐng wèn , Zhāng Píng lǎo shī zài ma ?

B : wǒ jiù shì Zhāng Píng , qǐng wèn nín shì ….?

A : Cho hỏi , Thầy Trương Bình có ở đây không ạ ?

B : Tôi chính là Trương Bình , cho hỏi bạn là….

Tự Học Tiếng Trung

Là người vui tính, hòa đồng, thích chia sẻ những điều bổ ích đến cộng đồng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button