Ngữ Pháp Tiếng Trung

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung Hoa căn bản (P7)

Việc nắm rõ ngữ pháp tiếng Trung căn bản là một điều rất quan yếu nếu mọi người thích học tốt tiếng Hoa căn bản .
Trong những bài tiếng hoa giao tiếp cơ bản trước chúng ta đã làm quen với cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung Hoa của câu trần thuật. Ngày hôm nay , hãy cùng làm quen với câu hỏi nghi vấn nhé

Câu hỏi dùng trợ từ nghi vấn “吗”
– Đặt “吗” ở phía của một câu trần thuật là bạn có thể tạo thành một câu hỏi.

VD:

– 你吃饭。 -> 你吃饭吗?

/Nǐ chīfàn./ -> /Nǐ chīfàn ma?/

Bạn ăn cơm. -> Bạn ăn cơm không?

– Loại câu này vị ngữ có thể ở dạng khẳng định hoặc dạng phủ định. Tuy nhiên dạng khẳng định thường nhiều hơn.

– Lúc dùng loại câu hỏi này, người hỏi thường cho rằng việc được hỏi đến có thể đúng hoặc có khả năng thành sự thực. Tuy nhiên có lúc cũng biểu thị chưa nắm chắc về một việc nào đó.

– Để trả lời cho câu hỏi có/ không sử dụng trợ từ nghi vấn “吗”:

Khẳng định: 是的、对、对了、嗯
Phủ định: 不、没有

ngu phap tieng trung
ngu phap tieng trung

Câu hỏi dùng “好吗、行(成)吗、对吗、可以吗”
– Có lúc người nói đưa ra ý kiến, yêu cầu hoặc phỏng đoán của mình, sau đó muốn hỏi thêm ý kiến của đối phương, lúc này ta sẽ dùng loại câu hỏi có/không này.

VD:

– 你喜欢红色,对吗?

/Nǐ xǐhuān hóngsè, duì ma?/

Bạn thích màu đỏ, đúng không?

– 对。

/Duì/

Đúng rồi.

– Để trả lời cho câu hỏi có/ không sử dụng trợ từ nghi vấn “好吗、行(成)吗、对吗、可以吗”:

Khẳng định: 好/好吧、对、行/成、可以
Phủ định: 不、不对、不行(不成)
– Câu sử dụng “可以吗” khi trả lời phủ định cũng dùng “不行/不成”, ít dùng “不可以”.

ngu phap tieng trung
ngu phap tieng trung

Câu hỏi dùng trợ từ ngữ khí “吧”
– Khi người nói đưa ra một phỏng đoán về một sự việc hay tình huống nào đó nhưng không hoàn toàn nắm chắc, có thể để thêm trợ từ ngữ khí “吧” ở cuối câu để tạo câu hỏi dạng có/không. Loại câu này thường có ý thăm dò, dò hỏi.

VD:

–这本书好吧?

Câu hỏi sử dụng ngữ điệu biểu thị sự nghi vấn
– Một câu trần thuật chỉ cần mang ngữ điệu nghi vấn, cùng với kéo cao âm điều cuối là có thể trợ thành câu hỏi.

– Thường dùng trong khẩu ngữ.

Tự Học Tiếng Trung

Là người vui tính, hòa đồng, thích chia sẻ những điều bổ ích đến cộng đồng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button