Ngữ Pháp Tiếng Trung

Từ tượng hình 帝 trong tiếng Trung Hoa viết như thế nào?

Ngày hôm nay chúng tã sẽ chữ Đê 帝   ( dì ) để xem xem từ đế trong từ ” Hoàng Đế” này được hình thành và có ý nghĩa gì nhé!    Mình tin chắc một vài mọi người chỉ biết nghĩa chứ không biết rằng vì sao từ tượng hình 帝 lại viết vậy đâu ạ. Nào chúng ta cùng   hoc tieng hoa online nào.

帝 ĐẾ vốn là chữ tượng hình, vẽ hình một bông hoa với đầy đủ bông hoa, đài hoa, cuống hoa; và nghĩa gốc của chữ này là ”cuống hoa”. Trong tiếng Việt hiện đại còn thành ngữ ”thâm căn cố đế” dịch từng chữ là rễ sâu cuống chắc; hoa sen có hai bông nở trên cùng một cuống gọi là sen tịnh đế (tịnh: cùng). Về sau, do đồng âm, 帝 ”đế” được mượn để chỉ khái niệm “hoàng đế” (emperor). Và để phân biệt với nghĩa gốc, người ta thêm bộ Thảo (cỏ hoa) lên đầu 帝 thành chữ 蒂.

Từ chữ Đế 帝 cuống hoa này, người ta thêm chữ Khẩu 口 (Khẩu: mồm) vào bên trái, đọc thành Đề 啼 với nghĩa gào, khóc to, như từ /dạ đề/ nghĩa là trẻ khóc to về đêm. (Trong chữ 啼 Đề này, bộ Khẩu – miệng, có chức năng chỉ ý nghĩa, chữ Đế có chức năng chỉ âm đọc). Về sau, Đề – gào, khóc, được chuyển sang nghĩa (chim) kêu, (vượn) hót. Ngoài ra, Đế 帝 thêm bộ Túc 足 (chân) thành chữ 蹄 cũng đọc là Đề, có nghĩa là móng, chân thú, như mã đề (vó ngựa), trư đề (móng lợn), hay huyền đề (móng, vó màu đen huyền, chỉ ngón chân đen thừa ra ở loài chó).

Khóa học hoc tieng hoa online tại trung tâm tiếng Hoa Chinese dành cho đối tượng học viên bắt đầu tiếp xúc với   tiếng   trung. Đây sẽ là những xúc tiếp Ở lần đầu tiên của người học với   tiếng   Trung.

Tự Học Tiếng Trung

Là người vui tính, hòa đồng, thích chia sẻ những điều bổ ích đến cộng đồng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button