Tài Liệu Học Tập

Tổng hợp những cấu trúc ngữ pháp không nên bỏ qua ( p1 )

Trình độ tiếng Trung được đánh giá cao là sau một thời gian học tiếng Trung, bạn có thể đọc hiểu và dịch được văn bản đó sang tiếng Trung hoặc ngược lại. Mà trong các văn bản, các cấu trúc ngữ pháp xuất hiện rất nhiều.

Nếu chỉ có vốn từ vựng mà không biết cấu trúc ngữ pháp thì không thể nào dịch chính xác được. Bởi vậy chúng ta bắt buộc phải học thuộc những cấu trúc từ khó đến dễ, để vận dụng vào trong quá trình học và dịch. Mình sẽ soạn một chuỗi bài học về các cấu trúc ngữ pháp để cho các bạn tham khảo tiếng hoa giao tiếp nhé!

1. 如果(要是,假如,假设,假使,假若,倘若,倘使)……,就(那么,便)……
rú guǒ ( yào shì , jiǎ rú , jiǎ shè , jiǎ shǐ , jiǎ ruò , tǎng ruò , tǎng shǐ )… , jiù ( nàme , biàn )…..

Nếu như …. thì …..
如果她不愿意来,就算了。rú guǒ tā bú yuàn yi lái , jiù suàn le .
Nếu như anh ta không muốn đến thì thôi vậy.

2、 ……的话,就…… de huà ,….. jiù : Nếu …… thì ……
明天是晴天的话,就去逛街吧。Míng tiān shì qíng tiān de huà , jiù qù guàng jiē bā .
Ngày mai trời mà nắng thì đi dạo phố đi .

3、 即使(就是,就算,哪怕,纵使,纵然)……,也……:
jí shǐ ( jiù shì , jiù suàn , nǎr pà , zòng shǐ , zòng rán ) …. , yě ….

Cho dù ….. cũng…….
明天即使下雨,我也要去。Míng tiān jí shǐ xià yǔ , wǒ yě yào qù .
Ngày mai cho dù trời có mưa thì tôi vẫn phải đi.

4、 再……,也……:( zài … , yě …. ) Cho dù …. cũng ……
天气再冷,我也要坚持锻炼。
Tiān qì zài lěng , wǒ yě yào jiān chí duàn liàn
Cho dù trời có càng lạnh thì tôi cũng sẽ kiên trì tập luyện.

5、 因为……,所以…… yīn wèi …. , suǒ yǐ …. Bởi vì … vì thế…..
因为他身体不好,所以不能上课。Yīn wèi tā shēn tǐ bù hǎo , suǒ yǐ bù néng shàng kè .
bởi vì trong người nso không được khỏe vì thế không thẻ lên lớp.
6、 由于……,(因此)…… yóu yú …., yīn cǐ ….. Nhờ có … vì vậy…..
由于大家的帮助,因此她很快就找到了那把钥匙。
Yóu yú dà jiā de bāng zhù , yīn cǐ tā hěn kuài jiù zhǎo dào le nà bǎ yào shi .
Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người , vì thế nó nhanh chóng tìm được chìa khóa

7、 ……,因而… yīn ér ,….. vì thế…..
节日快到了,因而很多人买礼物。jié rì kuài dào le , yīn ér hěn duō rén mǎi lǐ wù .
Sắp đến ngày lễ rồi vì thế mọi người đều đi mua quà.

8、 ……,以至于(以至,以致,致使)…… …, yǐ zhì yú ( yǐ zhì , yǐ zhì , zhì shǐ )…. vì vậy , cho nên…..
河里结了冰,致使轮船不能通过。hé lǐ jié le bīng , zhì shǐ lún chuán bù néng tōng guò .
Nước sông đóng băng vì thế thuyền không thể qua sông được.

9、 ……,从而…… cóng ér ,….. vì vậy…..
她调整了作息时间,从而大大提高了学习质量。
tā tiáo zhěng le zuò xì shí jiān , cóng ér dà dà tí gāo le xué xí zhì liàng .
cô ta điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi vì thế mới nâng cao được chất lượng học tập.

10、 ……,于是…… yú shì ,….. vì thế…..
外面下起了大雨,于是我们都不想出去玩了。
Wài miàn xià qǐ le dà yǔ , yú shì wǒ men dōu bù xiǎng chū qù wán le .
Bên ngoài mưa rất to vì thế chúng tôi đều không muốn ra ngoài chơi.

11、 因为(因,由于)……而…… yīn wèi ( yīn , yóu yú ) …. ér… bởi vì ….. mà …..
这个孩子因为家里贫穷而不能上学。
zhè ge hái zi yīn wèi jiā lǐ pín qióng ér bù néng shàng xué .
đứa bé này vì gia đình rất nghèo vì thế không thể đi học

12、 之所以……,是因为(是由于)…… zhī suǒ yǐ …. , shì yīn wèi ( shì yóu yú )

Sở dĩ…… vì…..
他之所以成绩好,是因为一直都很努力。
tā zhī suǒ yǐ chéng jì hǎo , shì yīn wèi yì zhí dōuhěn nǔ lì .
thành tích của nó tốt bởi vì nó luôn nỗ lực cố gắng.

Tự Học Tiếng Trung

Là người vui tính, hòa đồng, thích chia sẻ những điều bổ ích đến cộng đồng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button