Tài Liệu Học Tập

tiếng hoa giao tiếp cấp tốc những cấu trúc khó không phải ai cũng biết ( p3 )

Hai bài   hoc tieng hoa giao tiep cap toc   vừa qua  trung tâm tiếng Trung Hoa chinese  đã chia sẻ cho những bạn Có khả năng nói là gần hết phần các cấu trúc khó trong khi dịch tiếng Trung Quốc rồi đấy nhé. Không biết qua hai bài học vừa rồi, một vài mọi người đã nắm vững được bao nhiêu phần rồi? Khi học dịch ngoài yêu cầu vốn từ vựng tiếng Hoa ra những bạn còn phải biết thêm những cấu trúc đặc biệt là phải nhớ một vài cấu trúc dịch khó để còn vận dụng , như vậy phần chuyển dịch của bạn mới giống bí quyết nói của người Trung Hoa . Hôm nay mình xin chia sẻ tiếp một vài cấu trúc dịch khó kinh điển để bạn cùng học nhé.

20, A tỉ lệ nghịc(thuận) với B
A与B构成反(正)比例  A yǔ B gòu chéng fǎn ( zhèng ) bǐ lì

21, bù thiếu hụt…
弥补…短缺 mí bǔ …. Duǎn quē

22, thảo luận vấn đề…
就…问题进行讨论 jiù … wèn tí jìn xíng tǎo lùn

23, trút trách nhiệm cho…(người khác)
把/将…责任推到(别人) bǎ / jiāng …. zé rèn tuī dào ( bié rén )

25, tính riêng trong năm (thời kỳ)…
仅在…年(时期)jìn zài …. Nián ( shí qī )

26, tạo ra những tiền đề, nền móng…để…
奠定…基础以… diàn dìng …. jī chǔ bǐ
打下….基础…. dǎ xià …. jī chǔ ….
创造…基础… chuāng zào …. jī chǔ

27, thực hiện chính sách…
落实/实施/实现…政策  luò shí / shí shí / shí xiàn …. Zhèng cè
28, ban hành chính sách…
出台/颁布…政策chū tái / bān bù …. Zhèng cè

29,trả giá
付出…代价 fù chū …. Dài jià

30, chuyển trọng điểm… sang…
把…重点转到…上来  bǎ … zhòng diǎn zhuǎn dào … shàng lái

31, cam kết (nhận lời )
许下…承诺  xǔ xià …. Chéng nuò

32, nhận lời mời…
应…邀请 yìng  …. Yāo qǐng

Nhận lời mời đến dự应邀出席  yìng yāo chū xí
Nhận lời mời đi đến应邀前往  yìng yāo qián wǎng
Nhận lời mời dự lễ应邀观礼  yìng yāo guān lǐ

33, thu hẹp khoảng cách
缩小/缩短…差距/距离   suō xiǎo / suō duǎn …. chà jù / jù lí
收缩…范围 shōu suō … fàn wéi

34, đánh đổi lấy…
以…为代价 yǐ … wéi dài jià

35, áp đặt …cho…
把/将…强加给/强加于… bǎ / jiāng …. Qiáng jiā gěi / qiáng jiā yú ….

36,(cuối cùng) thực hiện nguyện vọng
(终于)实现…愿望  ( zhōng yú ) shí xiàn … yuàn wàng
了却…愿望  liǎo què …. yuàn wàng

Những cấu trúc tiếng Trung này đều là những cấu trúc kinh điển đấy nhé. Là người học tiếng hoa giao tiếp cấp tốc thì biết càng nhiều từ vựng và cấu trúc thì càng thuận lợi cho việc dịch thuật đấy.

Tự Học Tiếng Trung

Là người vui tính, hòa đồng, thích chia sẻ những điều bổ ích đến cộng đồng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button