Tên tiếng Trung của 54 dân tộc Việt Nam.

>Tên tiếng Trung của 54 dân tộc Việt Nam.

Tên tiếng Trung của 54 dân tộc Việt Nam.
Tên tiếng Trung của 54 dân tộc Việt Nam.
>Tên tiếng Hoa>Tên tiếng Việt>Phiên âm>Ghi chú
>埃地族>ÊĐê>āidì zú>南岛语系马来-波利尼西亚语族
>艾族>Ngái>ài zú>汉藏语系汉语族
>巴拿族>BaNa>bāná zú>南亚语系孟-高棉语族
>巴天族>PàThẻn>bātiān zú>苗瑶语族
>布标族>Pupéo>bùbiāo zú>壮侗语系仡央语族
>布娄族>Brâu>bùlóu zú>南亚语系孟-高棉语族
>布鲁-云乔族>Bru-VânKiều>bùlǔ-yúnqiáo zú>南亚语系孟-高棉语族
>布依族>BốY>bùyī zú>壮侗语系侗台语族
>达渥族>Tà-Ôi>dáwo zú>南亚语系孟-高棉语族
>岱依族>Tày>dàiyī zú>壮侗语系侗台语族
>俄都族>Ơ-đu>édū zú>南亚语系孟-高棉语族
>夫拉族>PhùLá>fūlā zú>汉藏语系藏缅语族
>高棉族>Khmer>gāomián zú>南亚语系孟-高棉语族
>戈族>Co>gē zú>南亚语系孟-高棉语族
>戈都族>Cơ-tu>gēdū zú>南亚语系孟-高棉语族
>格贺族>Cơ-ho>géhè zú>南亚语系孟-高棉语族
>仡佬族>Cờlao>yìlǎo zú>壮侗语系仡央语族
>贡族>Cống>gòng zú>汉藏语系藏缅语族
>哈尼族>HàNhì>hāní zú>汉藏语系藏缅语族
>赫蒙族(苗族)>H’Mông>hèméng zú(miáo zú)>苗瑶语族
>赫耶族>Hrê>hèyé zú>南亚语系孟-高棉语族
>华族>Hoa>huá zú>汉藏语系汉语族
>嘉莱族>Gia-rai>jiālái zú>南岛语系马来-波利尼西亚语族
>抗族>Kháng>kàng zú>南亚语系孟-高棉语族
>克木族>Khơ-mú>kèmù zú>南亚语系孟-高棉语族
>拉格莱族>Ra-glai>lāgélái zú>南岛语系马来-波利尼西亚语族
>拉哈族>Laha>lāhā zú>壮侗语系仡央语族
>拉祜族>LaHủ>lāhù zú>汉藏语系藏缅语族
>拉基族>La-chí>lājī zú>壮侗语系仡央语族
>勒曼族>Rơ-măm>lèmàn zú>南亚语系孟-高棉语族
>佬族>Lào>lǎo zú>壮侗语系侗台语族
>卢族(傣仂)>Lự>lú zú(dǎilè)>壮侗语系侗台语族
>倮倮族(彝族)>LôLô>luǒluǒ zú(yí zú)>汉藏语系藏缅语族
>麻族>Mạ>má zú>南亚语系孟-高棉语族
>芒族>Mường>máng zú>南亚语系孟-高棉语族
>莽族>Mảng>mǎng zú>南亚语系孟-高棉语族
>墨侬族>M’Nông>monóng zú>南亚语系孟-高棉语族
>侬族>Nùng>nóng zú>壮侗语系侗台语族
>热依族>Giáy>rèyī zú>壮侗语系侗台语族
>山由族>Sándìu>shānyóu zú>汉藏语系汉语族
>山泽族>SánChay>shānzé zú>壮侗语系侗台语族
>色当族>Xơ-đăng>sèdāng zú>南亚语系孟-高棉语族
>斯丁族>Xtiêng>sīdīng zú>南亚语系孟-高棉语族
>泰族>Thái>tài zú>壮侗语系侗台语族
>土族(与中国的土族无关)>Thổ>tǔ zú(yǔzhōngguódetǔ zúwúguān)>南亚语系孟-高棉语族
>西拉族>SiLa>xīlā zú>汉藏语系藏缅语族
>欣门族>Xinh-mun>xīnmén zú>南亚语系孟-高棉语族
>瑶族>Dao>yáo zú>苗瑶语族
>叶坚族>Giẻ-triêng>xiéjiān zú>南亚语系孟-高棉语族
>越族(京族)>Việt(Kinh)>yuè zú(jīng zú)>南亚语系孟-高棉语族
>占族>Chăm>zhān zú>南岛语系马来-波利尼西亚语族
>遮罗族>Chơ-ro>zhēluō zú>南亚语系孟-高棉语族
>哲族>Chứt>zhé zú>南亚语系孟-高棉语族
>朱鲁族>Chu-ru>zhūlǔ zú>南岛语系马来-波利尼西亚语族

***Xem thêm: 54 dân tộc Việt Nam bằng tiếng Trung

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.