Ngữ Pháp Tiếng Trung

Tên tiếng Trung của 54 dân tộc Việt Nam.

>Tên tiếng Trung của 54 dân tộc Việt Nam.

Tên tiếng Trung của 54 dân tộc Việt Nam.
Tên tiếng Trung của 54 dân tộc Việt Nam.
>Tên tiếng Hoa >Tên tiếng Việt >Phiên âm >Ghi chú
>埃地族 >ÊĐê >āidì zú >南岛语系马来-波利尼西亚语族
>艾族 >Ngái >ài zú >汉藏语系汉语族
>巴拿族 >BaNa >bāná zú >南亚语系孟-高棉语族
>巴天族 >PàThẻn >bātiān zú >苗瑶语族
>布标族 >Pupéo >bùbiāo zú >壮侗语系仡央语族
>布娄族 >Brâu >bùlóu zú >南亚语系孟-高棉语族
>布鲁-云乔族 >Bru-VânKiều >bùlǔ-yúnqiáo zú >南亚语系孟-高棉语族
>布依族 >BốY >bùyī zú >壮侗语系侗台语族
>达渥族 >Tà-Ôi >dáwo zú >南亚语系孟-高棉语族
>岱依族 >Tày >dàiyī zú >壮侗语系侗台语族
>俄都族 >Ơ-đu >édū zú >南亚语系孟-高棉语族
>夫拉族 >PhùLá >fūlā zú >汉藏语系藏缅语族
>高棉族 >Khmer >gāomián zú >南亚语系孟-高棉语族
>戈族 >Co >gē zú >南亚语系孟-高棉语族
>戈都族 >Cơ-tu >gēdū zú >南亚语系孟-高棉语族
>格贺族 >Cơ-ho >géhè zú >南亚语系孟-高棉语族
>仡佬族 >Cờlao >yìlǎo zú >壮侗语系仡央语族
>贡族 >Cống >gòng zú >汉藏语系藏缅语族
>哈尼族 >HàNhì >hāní zú >汉藏语系藏缅语族
>赫蒙族(苗族) >H’Mông >hèméng zú(miáo zú) >苗瑶语族
>赫耶族 >Hrê >hèyé zú >南亚语系孟-高棉语族
>华族 >Hoa >huá zú >汉藏语系汉语族
>嘉莱族 >Gia-rai >jiālái zú >南岛语系马来-波利尼西亚语族
>抗族 >Kháng >kàng zú >南亚语系孟-高棉语族
>克木族 >Khơ-mú >kèmù zú >南亚语系孟-高棉语族
>拉格莱族 >Ra-glai >lāgélái zú >南岛语系马来-波利尼西亚语族
>拉哈族 >Laha >lāhā zú >壮侗语系仡央语族
>拉祜族 >LaHủ >lāhù zú >汉藏语系藏缅语族
>拉基族 >La-chí >lājī zú >壮侗语系仡央语族
>勒曼族 >Rơ-măm >lèmàn zú >南亚语系孟-高棉语族
>佬族 >Lào >lǎo zú >壮侗语系侗台语族
>卢族(傣仂) >Lự >lú zú(dǎilè) >壮侗语系侗台语族
>倮倮族(彝族) >LôLô >luǒluǒ zú(yí zú) >汉藏语系藏缅语族
>麻族 >Mạ >má zú >南亚语系孟-高棉语族
>芒族 >Mường >máng zú >南亚语系孟-高棉语族
>莽族 >Mảng >mǎng zú >南亚语系孟-高棉语族
>墨侬族 >M’Nông >monóng zú >南亚语系孟-高棉语族
>侬族 >Nùng >nóng zú >壮侗语系侗台语族
>热依族 >Giáy >rèyī zú >壮侗语系侗台语族
>山由族 >Sándìu >shānyóu zú >汉藏语系汉语族
>山泽族 >SánChay >shānzé zú >壮侗语系侗台语族
>色当族 >Xơ-đăng >sèdāng zú >南亚语系孟-高棉语族
>斯丁族 >Xtiêng >sīdīng zú >南亚语系孟-高棉语族
>泰族 >Thái >tài zú >壮侗语系侗台语族
>土族(与中国的土族无关) >Thổ >tǔ zú(yǔzhōngguódetǔ zúwúguān) >南亚语系孟-高棉语族
>西拉族 >SiLa >xīlā zú >汉藏语系藏缅语族
>欣门族 >Xinh-mun >xīnmén zú >南亚语系孟-高棉语族
>瑶族 >Dao >yáo zú >苗瑶语族
>叶坚族 >Giẻ-triêng >xiéjiān zú >南亚语系孟-高棉语族
>越族(京族) >Việt(Kinh) >yuè zú(jīng zú) >南亚语系孟-高棉语族
>占族 >Chăm >zhān zú >南岛语系马来-波利尼西亚语族
>遮罗族 >Chơ-ro >zhēluō zú >南亚语系孟-高棉语族
>哲族 >Chứt >zhé zú >南亚语系孟-高棉语族
>朱鲁族 >Chu-ru >zhūlǔ zú >南岛语系马来-波利尼西亚语族

***Xem thêm: 54 dân tộc Việt Nam bằng tiếng Trung

Tự Học Tiếng Trung

Là người vui tính, hòa đồng, thích chia sẻ những điều bổ ích đến cộng đồng

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Back to top button