Tài Liệu Học Tập

Tập hợp những cấu trúc ngữ pháp không thể bỏ qua ( p4 )

Bài   tiếng hoa giao tiếp bài học tiếng Hoa Hôm nay mình xin đem đến cho một vài các bạn những cấu trúc ngữ pháp không nên bỏ qua , nó đóng vai trò hết sức quan trọng trong dịch thuật  đấy nhé. Ngoài việc mở rộng từ vựng tiếng Trung thì tìm hiểu những cấu trúc ngữ pháp cũng là một việc không thể thiếu trong khi   học tiếng Trung Hoa

1、 不但(不仅、不光、不只)……,而且(并且,且)……

bú dàn ( bù jǐn , bù guāng , bù zhǐ )…., ér qiě ( bìng qiě , qiě )….

Không những , không chỉ …. Mà còn ….

他不但长得帅,而且也很聪明。

tā bú dàn zhǎng de shuài , ér qiě yě hěn cōng míng .
hắn không những đẹp trai mà còn rất thông minh.
2、 不但不(不但没,非但不,非但没)……,反而(反倒还)

bú dàn bù ( bú dàn méi , fēi dàn bù , fēi dàn méi )…. , fǎn ér ( fǎn dào hái )

không những không …. Mà lại …..

吃了减肥药以后,她不但没瘦,反而胖了。

chī le jiǎn féi yào  yǐ hòu , tā bú dàn méi shòu , fǎn ér pàng le .
Uống thuốc giảm cân xong , nó không những không gầy đi mà còn rất béo.

3、 ……,甚至(甚至于)…… shèn zhì ( shèn zhì yú )…..

….., thậm chí……

他不但不认识我,甚至连我的名字都不知道。

tā bú dàn bú rèn shi wǒ , shèn zhì lián wǒ de míng zi dōu bù zhī dào
anh ta không những không biết tôi , thậm chí đến tôi của con không biết.
4、 ……,况且……(书面语)…. , kuàng qiě …… huống hồ….

上海那么大,况且你又不知道他的地址,怎么能一下子找到呢?

Shàng hǎi  nà me dà , kuàng qiě nǐ yòu bù zhī dào tā de dì zhǐ , zěnme néng xyí xià zi zhǎo dào ne ?
Thượng Hải to như vậy , huống hồ mày không biết địac hỉ của nó thì làm sao tìm ngay được?
5、 ……,再说……(口语)…., zài shuō ….. hơn nữa….

这儿的条件不怎么样,再说也太贵了,我们还是去别的地方吧。

Zhèr de tiáo jiàn bù zěn me yàng , zài shuō yě tài guì le , wǒ men hái shì qù bié de d fāng bā .
điều kiện nầy chẳng ra làm sao cả, hơn nữa đắt quá , chúng ta hay là đi chỗ khác xem sao.
6、 ……,何况(更不必说,更不用说)……

…… , hé kuàng ( gèng bú bì shuō , gèng bú yòng shuō )…..

… huống hồ , càng không nói đến……

这个问题连你都不会,何况是我呢?

zhè ge wèn tí lián nǐ dōu bú huì , hé kuàng shì wǒ ne ?
cái vấn đề này đến bạn còn không biết huống hồ là tôi?
7、 别说(不要说,甭说,不要说)……,就是(即使)

bié shuō ( bú yào shuō , béng shuō , bú yào shuō )…. , jiù shì ( jí shǐ )

đừng nói…… cho dù…..

这个问题很难,别说是我,就是连她也不会。

zhè ge wèn tí hěn nán , bié shuō shì wǒ , jiù shì lián tā yě bú huì .

vấn đề khó như như thế đừng nói tôi đến cô ta cũng không biết.

8、 只要……,就(更)…… zhǐ yào …. , jiù ( gèng )….

Chỉ cần … là…..

只要努力,就一定可以学好汉语。

zhǐ yào nǔ lì , jiù yí ding kě yǐ xué hǎo hàn yǔ .
chỉ cần cố gắng là có thê rhocj tốt tiếng Hán
9、 一旦……,就(便)……yí dàn …. , jiù ( biàn )…..

nếu … thì…..

这个题你一旦错了,就说明你没有努力学习。

zhè ge tí nǐ yí dàn cuò le , jiù shuō míng nǐ méi yǒu nǔ lì xué xí .
Câu hỏi này nếu mày mà làm sai thì chứng tỏ mày chẳng cố gắng học hành gì cả.
10、 只有(惟有)……,才…… zhǐ yǒu (  wēi yǒu ) …. cái ,….

chỉ cần…. là……

只有同心协力,才能把事情办好。

zhǐ yǒu tóng xīn xié lì , cái néng bǎ shì qíng bàn hǎo .
chỉ cần đồng tâm hiệp lực thì có thể làm tốt mọi việc.Khóa học   tiếng hoa giao tiếp tại trung tâm tiếng Hoa Chinese dành cho đối tượng học viên bắt đầu tiếp xúc với   tiếng   trung. Đây sẽ là những xúc tiếp Lần đầu tiên của người học với   tiếng   Trung.

Tự Học Tiếng Trung

Là người vui tính, hòa đồng, thích chia sẻ những điều bổ ích đến cộng đồng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button