Học Tiếng Trung Theo Chủ Đề Học giao tiếp nhanh với chủ đề thời thiết khí hậu.

Học giao tiếp nhanh với chủ đề thời tiết khí hậu.

Học giao tiếp nhanh với chủ đề thời tiết khí hậu. Từ  vựng Then chi: Thời tiết Bỉ: So với Trơ: Đây Xí… more »

Học Tiếng Trung Theo Chủ Đề Học giao tiếp nhanh với chủ đề Màu sắc - Trang phục

Học giao tiếp nhanh với chủ đề Màu sắc – Trang phục

Chủ đề Màu sắc – Trang phục là một trong những chủ đề khá phổ biến, được dùng nhiều trong giao tiếp tiếng Trung. Mục đích… more »

Học Tiếng Trung Theo Chủ Đề Học giao tiếp nhanh với chủ đề ốm đau bệnh tật.

Học giao tiếp nhanh với chủ đề ốm đau bệnh tật

Học giao tiếp nhanh với chủ đề ốm đau bệnh tật. Các bộ phận của cơ thể Thấu: Đầu. Ứa thấu: Trán. Dẻn chinh:… more »

Tài Liệu Nghe Nói Tiếng Trung Hỏi Quốc tịch trong tiếng Trung

Bài 8: Hỏi Quốc tịch trong tiếng Trung

Hỏi Quốc tịch trong tiếng Trung I. Hỏi về quốc tịch Nả: Nào. Cúa: Nước. Nả cúa: Nước nào? Nả cúa rấn: Người nước… more »

Học Tiếng Trung cơ bản Bài 7: Cách hỏi sức khỏe trong tiếng trung

Bài 7: Cách hỏi thăm sức khỏe trong tiếng Trung

Bài 7: Cách hỏi sức khỏe trong tiếng Trung I. Từ vựng Một số từ chỉ người thân trong gia đình: Ba ba:… more »

Học Tiếng Trung cơ bản Bài 6: Chủ đề ngày tháng năm - Tiếng trung cơ bản.

Bài 6: Chủ đề ngày tháng năm – Tiếng trung cơ bản

Chủ đề ngày tháng năm – Tiếng trung cơ bản. I. Từ vựng Then: Ngày. Hao: Ngày. Nén: Năm. Duê: Tháng. Chin nén:… more »

Học Tiếng Trung Theo Chủ Đề Học giao tiếp nhanh với chủ đề mua sắm

Học giao tiếp nhanh với chủ đề mua sắm

Học giao tiếp nhanh với chủ đề mua sắm Từ vựng chung Sang ten: Cửa hàng Sưc chảng: Siêu thị Mải: Mua Mai:… more »

Học Tiếng Trung cơ bản Bài 5: Chủ đề thời gian - Tiếng trung cơ bản

Bài 5: Chủ đề thời gian – Tiếng trung cơ bản

Chủ đề thời gian – Tiếng trung cơ bản I. Từ vựng Trảo sang : Buổi sáng (trước 8 giờ) Sang ủ :… more »

Học Tiếng Trung cơ bản Bài 4: Chủ đề số đếm - Tiếng trung cơ bản.

Bài 4: Chủ đề số đếm – Tiếng trung cơ bản

Chủ đề số đếm – Tiếng trung cơ bản. 1. Từ 0 đến 10 Lính: 0 Yi: 1 Ơ: 2 San: 3 Sư:… more »

Học Tiếng Trung Qua Thành Ngữ - Truyện Cười Tên các nước và khu vực trên thế giới (Anh - Trung)

Tên các nước và khu vực trên thế giới (Anh – Trung)

Hiện nay tiếng Việt của chúng ta chưa có những qui định cụ thể về cách viết tên các nước trên thế giới,… more »