Ngữ Pháp Tiếng Trung

Khẩu ngữ thường dùng nhất trong tiếng Trung Hoa (P2)

Bài Hôm nay là nối tiếp phần 1 khẩu ngữ hay được dùng trong tiếng Trung . Nào giờ thì bạn hãy nói cho mình biết các bạn đã nắm rõ những câu khẩu ngữ phổ biến thường dùng trong tiếng Trung Quốc ở phần 1 chưa? Không quá khó phải không?

Thực ra đối với các người đã học tiếng hoa giao tiếp được 1 khoảng thời gian mà nói thì những câu đó đều quá thân thiện vì trên thực tế và trong sách vở đều bắt gặp thường xuyên.

Còn đói với những người mới khởi đầu hoc tieng Trung thì đây là một vài bài học bổ ích tạo cơ sở nền móng 1 phương pháp nhanh chóng cho mọi người để có thể giao tiếp với người Trung Quốc . Vì vậy đừng bỏ qua bất kỳ bài nào mình giới thiệu cho những bạn nhé.

跟。。。过不去。Gēn… guò bú qù .
Thường dùng để chỉ làm khó ai đó.

如:该休息就休息,别跟自己过不去。

rú : gāi xiū xi jiù xiū xi , bié gēn zì jǐ guò bú qù .

Đến lúc nghỉ ngơi thì phải ngỉ ngơi , đừng có làm khó bản thân mình.

如:你怎么老跟我过不去?我什么时候得罪你了。

rú : nǐ zěnme lǎo gēn wǒ guò bú qù ? wǒ shénme shí hòu dé zuì nǐ le .

Bạn sao lại làm khó tôi như thế? Tôi đã đắc tội khi nào với bạn vậy?

Khẩu ngữ thường dùng nhất trong tiếng Trung (P2)
Khẩu ngữ thường dùng nhất trong tiếng Trung (P2)
高兴得太早了。Gāo xìng de tài zǎo le .
Thường dùng để nhắn nhở đối phương dừng có quá chủ quan hay bây giờ không nên vui sớm như vậy. Câu này dùng để phủ định.

如:A: 看来,我们队肯定要定了。

B: 别高兴得太早了, 比赛还没结束呢.

rú : A : kàn lái , wǒ men duì kěn dìng yào yíng le .

B: bié gāo xìng de tài zǎo le , bǐ sài hái méi jié shù ne .

A: Xem ra đội của chúng ta thắng chắc rồi.

B: Đừng có vui mừng sớm như vậy , trận đấu vẫn chưa kết thúc mà.

如:A: 怎么样,不行了吧?

B: 别高兴得太早了,看谁能笑到最后。

rú : A: zěnme yàng , bù xíng le ba ?

B : bié gāo xìng de tài zǎo , kàn shéi néng xiào dào zuì hòu .

A: thế nào , không ổn rồi chứ gì?

B: Đừng có vui mừng quá sớm , xem ai có thể cười được đến cùng.

Khẩu ngữ thường dùng nhất trong tiếng Trung (P2)
Khẩu ngữ thường dùng nhất trong tiếng Trung (P2)
我说怎么。。。呢。wǒ shuō zěnme …. ne .
Câu này dùng sau khi nghe đối phương giải thích xong và đã hiểu ra nguyên nhân xảy ra sự việc.

如: A : 赵明感冒,了没来。

B: 我说怎么没见到她呢.

rú : A : Zhào Míng gǎn mào le ,méi lái .

B : wǒ shuō zěnme méi jiàn dào tā ne .

A: Triệu Minh bị cảm rồi , không đên được.

B: Thảo nào , tôi nói sao lại không thấy anh ta đâu.

如:A: 前几天他跟女朋友分手了。

B: 我说他脸色怎么这么难看呢。

rú : A: qián jǐ tiān tā gēn nǔ péng yòu fēn shǒu le .

B: wǒ shuō tā liǎn sè zěnme zhème nán kàn ne .

A: Mấy ngày trước nó với bạn gái nó chia tay rồi.

B: Thảo nào tôi nói sao mà mặt anh ta lại khó coi như thế.

Khẩu ngữ thường dùng nhất trong tiếng Trung (P2)
Khẩu ngữ thường dùng nhất trong tiếng Trung (P2)
我当是谁呢。wǒ dāng shì shéi ne .
Biểu thị người nói biết rõ thân phận của 1 ai đó và lầm tưởng người này là 1 ai đó.

如:我当是谁呢, 原来是你。

rú : wǒ dāng shì shéi ne , yuán lái shì nǐ .

Tao còn tưởng là ai chứ , hoá ra là mày .

如:噢 , 是你呀, 我当是谁呢。 这么晚了,找我有什么事?

rú : ō , shì nǐ yā , wǒ dāng shì shéi ne . zhè me wǎn , zhǎo wǒ yǒu shénme shì ?

Ừ , là mày đấy à , tao còn tưởng ai cơ. Muộn thế này rồi mày tìm tao có chuyện gì?

Khẩu ngữ thường dùng nhất trong tiếng Trung (P2)
Khẩu ngữ thường dùng nhất trong tiếng Trung (P2)
我就知道。wǒ jiù zhī dào .
Biểu thị bản thân sớm đã đoán trước được sự việc sẽ xảy ra như vậy.

如:A:那些活儿 ,还是大家帮他干完的呢。

B:我就知道他干不了。

rú : A: nà xiē huór , hái shì dà jiā bāng tā gàn wán de ne .

B : wǒ jiù zhī dào tā gàn bù liǎo .

A: Những công việc kia hay là chúng ta giúp anh ta làm cho xong đi.

B: Tôi biết an ta không làm được mà.

如:A:他的手机又丢了。

B:我就知道这个手机用不长,他老是丢三落四的。

rú : A: tā de shǒu jī yòu diū le .

B: wǒ jiù zhī dào zhè ge shǒu jī yòng bù cháng , tā lǎo shì diū sān luò sì de .

A: Điện thoại của anh ta lại mất rồi.

B: Tôi biết ngay mà cái điện thoại đấy không dùng được lâu đâu, anh ta vẫn cứ hay quên như vậy.

Tự Học Tiếng Trung

Là người vui tính, hòa đồng, thích chia sẻ những điều bổ ích đến cộng đồng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button