Ngữ Pháp Tiếng Trung

bí quyết biểu đạt sự không đồng tình hay nhất trong tiếng Trung Hoa

Trong tieng hoa giao tiep van phong có toàn bộ cách thức để bộc lộ quan điểm không đồng ý của bản thân khi thảo luận đến 1 vấn đề nào đó Cũng giống như khi không chấp nhận khéo 1 yêu cầu , đề nghị với đối phương. mọi người đã biết một vài cách thức nào rồi? Bài Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các các bạn 1 số câu bộc lộ sự không đồng tình hay nhất trong tiếng Trung Hoa . các loại câu này được sử dụng thường xuyên khi nói chuyện với người Trung Hoa đấy vì thế Hãy học thật kỹ để sau này còn biết cách thức giải bày quan điểm của cá nhân nữa chứ.

……有什么好 + V + 的? /……. yǒu shén me hǎo + V + de
Thường dùng biểu đạt sự không đồng ý hay phản đối ý kiến của người khác.

如:动物园有什么好玩的?我不去 / rú : dòng wù yuán yǒu shén me hǎo wán de ? wǒ bù qù

Vườn bách thú thì có cái gì đáng chơi chứ? Tôi không đi.

是……, 可 (是)…… / shì …. , kě (shì )…..
Với loại câu này vế trên thì khẳng định đồng tình với ý kiến của đối phương còn vế sau thì biểu đạt không đồng quan điểm của bản thân.

如:你说得好像是有些道理,可是仔细想,我觉得你说的有很多问题。

rú : nǐ shuō de hǎo xiàng yǒu xiē dào lǐ , kě shì zǐ xì xiǎng , wǒ jué de nǐ shuō de yǒu hěn duō wèn tí .

Những điều bạn nói có chút đạo lý, nhưng nghĩ kỹ lại , tôi thấy những điều bạn nói có rất nhiều vấn đề.

Cách biểu đạt sự không đồng ý hay nhất trong tiếng Trung
Cách biểu đạt sự không đồng ý hay nhất trong tiếng Trung
……才不……呢!/…… cái bù …….. ne !
Thường dùng loại câu này để bác bỏ lại ý kiến của đối phương với ngữ điệu khá mạnh.

如:我才不信你的话呢! / rú : wǒ cái bú xìn nǐ de huà ne !

Tôi không thèm tin lời của bạn nói!

不行( / 绝对不行)/ bù xíng ( / jué duì bù xíng )
Cách nói này thường được dùng để biểu đạt sự không đồng ý với 1 ngữ khí rất thẳng thắn , trực tiếp.

如:你让我做假证明,不行,绝对不行。/ rú : nǐ ràng wǒ zuò jiǎ zhèng míng , bù xíng , jué duì bù xíng .

anh bảo tôi làm giả chứng minh , không được , tuyệt đối không được.

Cách biểu đạt sự không đồng ý hay nhất trong tiếng Trung
Cách biểu đạt sự không đồng ý hay nhất trong tiếng Trung
说什么也不 + V / shuō shén me yě bù + V
Dùng để biểu đạt quan điểm không đồng ý của bản thân với ngữ khí rất kiên quyết.

如:我说什么也不能把这种重要的东西送给他。

rú : wǒ shuō shén me yě bù néng bǎ zhè zhǒng zhòng yào de dōng xī sòng gěi tā .

Tôi nói gì cũng không thể mang món đồ quan trọng này tặng an ấy.

这事你想都别想(/ 这事没有商量的余地/ 没门儿)
zhè shì nǐ xiǎng dōu bié xiǎng ( / zhè shì méi yǒu shāng liàng de yú dì / méi mén er)

Với loại câu này thường được dùng để từ chối yêu cầu , đề nghị của đối phương đưa ra , ngữ khí quyết liệt.

如:想让我女儿嫁给你?没门儿。 / rú : xiǎng ràng wǒ nǔ er jià gěi nǐ ? méi mén er

Muốn tôi gả con gái cho cậu? Không có chuyện đó đâu.

Cách biểu đạt sự không đồng ý hay nhất trong tiếng Trung
Cách biểu đạt sự không đồng ý hay nhất trong tiếng Trung
我不这么想 ( / 我不觉得这是个好办法 ) / wǒ bù zhè me xiǎng ( / wo bù jué de zhè shì hǎo bàn fǎ )
Loại câu này thường dùng để biểu đạt không thể tiếp nhận quan điểm của đối phương.

如:你说第一次犯错误可以不计较,我不这么想

rú : nǐ shuō dì yí cì fàn cuò wù kě yǐ bù jì jiào , wǒ bù zhè me xiǎng .

Bạn nói lần đầu tiên phạm sai lầm có thể không tính toán , tôi lại không nghĩ như vậy.

Tự Học Tiếng Trung

Là người vui tính, hòa đồng, thích chia sẻ những điều bổ ích đến cộng đồng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button