Giới thiệu 214 bộ thủ, một phần cơ bản trong chữ Hán

Giới thiệu 214 bộ thủ, một phần cơ bản trong chữ Hán.

Chữ Hán được cấu tạo từ các bộ thủ, và một bộ thủ có thể có các vị trí như đã trình bày ở trên. Trong tự điển chữ Hán ngữ, các dạng chữ đều được gom thành từng nhóm, gọi là bộ thủ. Nhờ có bộ thủ, việc tra cứu chữ Hán cũng trở nên dễ dàng hơn.

Vị trí và hình dạng

  • Hình dạng của bộ thủ căn cứ vào số nét, ít nhất 1 nét và nhiều nhất là 17 nét.
  • Vị trí của bộ thủ không cố định, có thể ở trên, dưới, bên trái hay bên phải của chữ.

Chức năng của bộ thủ

  • Phân chia các loại chữ Hán, căn cứ vào đó việc soạn tự điển cũng có quy củ hơn.
  • Bộ thủ ngoài ra còn có công dụng biểu nghĩa tuy không hẳn chính xác nhưng người đọc có thể suy ra nghĩa gốc.

Bộ thủ hiện diện trong một chữ một chữ có khi biểu hiện được ý nghĩa của toàn bộ chữ đó. Thông thường thì ý nghĩa của một chữ ít nhiều liên quan đến nghĩa của bộ thủ. Các thành phần không thuộc bộ thủ của chữ thường liên quan đến việc biểu âm, hoặc ngược lại. Học bộ thủ sẽ giúp chúng ta có thể phân loại chữ Hán, dễ dàng nhớ mặt chữ và nghĩa.

Trước kia, người ta dùng khoảng 540 bộ thủ (theo Hứa Thận), nhưng cho đến ngày nay ở các nước dùng chữ Hán người ta chỉ còn dùng 214 bộ thủ. 214 bộ thủ được sắp xếp theo thứ tự của nét viết, trong các từ điển chữ Hán cách sắp xếp các bộ thủ này thường theo cách xếp của Từ Điển Khang Hi (康煕辞典), từ điển xuất hiện lần đầu tiên đời nhà Thanh ở Trung Quốc. Phần này giới thiệu với các bạn 214 bộ thủ cùng âm Hán Việt, âm Nhật, âm Bắc Kinh và ý nghĩa.

Giới thiệu 214 bộ thủ, một phần cơ bản trong chữ Hán-10

Giới thiệu 214 bộ thủ, một phần cơ bản trong chữ Hán

Giới thiệu 214 bộ thủ, một phần cơ bản trong chữ Hán-9

Giới thiệu 214 bộ thủ, một phần cơ bản trong chữ Hán-8 Giới thiệu 214 bộ thủ, một phần cơ bản trong chữ Hán-7 Giới thiệu 214 bộ thủ, một phần cơ bản trong chữ Hán-6 Giới thiệu 214 bộ thủ, một phần cơ bản trong chữ Hán-5 Giới thiệu 214 bộ thủ, một phần cơ bản trong chữ Hán-4 Giới thiệu 214 bộ thủ, một phần cơ bản trong chữ Hán-3 Giới thiệu 214 bộ thủ, một phần cơ bản trong chữ Hán-2 Giới thiệu 214 bộ thủ, một phần cơ bản trong chữ Hán-1

 

Mời các bạn tham khảo thêm các khóa học tiếng Trung tại Chinese

Khóa học tiếng Trung giao tiếp : bao gồm cách tự học cho ngành nghề hiện nay

Khóa học tiếng Trung cơ bản : Dành cho người mới bắt đầu

Khóa học tiếng Trung Online qua Skype : Học từ xa

Dịch tiếng Trung sang tiếng Việt chuẩn nhất

Chúc các bạn tự học tiếng Trung hiệu quả. Cám ơn các bạn

Giới thiệu 214 bộ thủ, một phần cơ bản trong chữ Hán
4.2 (83.33%) 54 votes


Là người vui tính, hòa đồng, thích chia sẻ những điều bổ ích đến cộng đồng

No comments.

Leave a Reply