Từ Vựng - Ngữ Pháp Tiếng Trung Một số từ trái nghĩa trong tiếng trung

Một số từ trái nghĩa trong tiếng trung

Một số từ trái nghĩa trong tiếng trung. Từ trái nghĩa trong tiếng Trung là những từ có ý nghĩa đối lập nhau.… more »

Kỹ Năng Đọc - Viết Cách học viết chữ hán hiệu quả bất ngờ.

Cách học viết chữ hán hiệu quả bất ngờ

Cách học viết chữ hán hiệu quả bất ngờ. Nắm được cách viết chữ Hán giúp người học chữ Hán viết chữ hán… more »

Từ Vựng - Ngữ Pháp Tiếng Trung Các loại phó từ trong tiếng Trung

Các loại phó từ trong tiếng Trung

Các loại phó từ trong tiếng Trung Cũng giống như tiếng Việt, tiếng Trung có rất nhiều loại từ: Danh từ, tính từ,… more »

Học Tiếng Trung Theo Chủ Đề Học giao tiếp nhanh với chủ đề thời thiết khí hậu.

Học giao tiếp nhanh với chủ đề thời tiết khí hậu.

Học giao tiếp nhanh với chủ đề thời tiết khí hậu. Từ  vựng Then chi: Thời tiết Bỉ: So với Trơ: Đây Xí… more »

Học Tiếng Trung Theo Chủ Đề Học giao tiếp nhanh với chủ đề Màu sắc - Trang phục

Học giao tiếp nhanh với chủ đề Màu sắc – Trang phục

Học giao tiếp nhanh với chủ đề Màu sắc – Trang phục Chủ đề Màu sắc – Trang phục là một trong những… more »

Công Cụ Học Tiếng Trung Hướng dẫn cách tra từ điển tiếng trung cho người mới học

Hướng dẫn cách tra từ điển tiếng trung cho người mới học

Hướng dẫn cách tra từ điển tiếng trung cho người mới học. Trong quá trình học tiếng Trung, những khó khăn sẽ được… more »

Học Tiếng Trung Theo Chủ Đề Học giao tiếp nhanh với chủ đề ốm đau bệnh tật.

Học giao tiếp nhanh với chủ đề ốm đau bệnh tật

Học giao tiếp nhanh với chủ đề ốm đau bệnh tật. Các bộ phận của cơ thể Thấu: Đầu. Ứa thấu: Trán. Dẻn chinh:… more »

Tài Liệu Nghe Nói Tiếng Trung Hỏi Quốc tịch trong tiếng Trung

Bài 8: Hỏi Quốc tịch trong tiếng Trung

Hỏi Quốc tịch trong tiếng Trung I. Hỏi về quốc tịch Nả: Nào. Cúa: Nước. Nả cúa: Nước nào? Nả cúa rấn: Người nước… more »

Tài Liệu Nghe Nói Tiếng Trung Bài 5: Chủ đề thời gian - Tiếng trung cơ bản

Bài 5: Chủ đề thời gian – Tiếng trung cơ bản

Chủ đề thời gian – Tiếng trung cơ bản I. Từ vựng Trảo sang : Buổi sáng (trước 8 giờ) Sang ủ :… more »

Học Tiếng Trung Theo Chủ Đề Học giao tiếp nhanh với chủ đề Lao động – Tiền Lương

Học giao tiếp nhanh với chủ đề Lao động – Tiền Lương

Học giao tiếp nhanh với chủ đề  Lao động – Tiền Lương Từ mới chủ đề  Lao động – Tiền Lương 1. Ban: Ca2.… more »