Học tiếng Hoa cấp tốc với chủ đề Jobs

Các mọi người đã biết hết từ vựng tiếng hoa liên quan đến công việc một ngày chưa nhỉ? Bài học tiếng hoa… more »

Học giao tiếp nhanh với chủ đề thời thiết khí hậu.

Học giao tiếp nhanh với chủ đề thời tiết khí hậu.

Học giao tiếp nhanh với chủ đề thời tiết khí hậu. Từ  vựng Then chi: Thời tiết Bỉ: So với Trơ: Đây Xí… more »

Học giao tiếp nhanh với chủ đề Màu sắc - Trang phục

Học giao tiếp nhanh với chủ đề Màu sắc – Trang phục

Học giao tiếp nhanh với chủ đề Màu sắc – Trang phục Chủ đề Màu sắc – Trang phục là một trong những… more »

Học giao tiếp nhanh với chủ đề ốm đau bệnh tật.

Học giao tiếp nhanh với chủ đề ốm đau bệnh tật

Học giao tiếp nhanh với chủ đề ốm đau bệnh tật. Các bộ phận của cơ thể Thấu: Đầu. Ứa thấu: Trán. Dẻn chinh:… more »

Học giao tiếp nhanh với chủ đề mua sắm

Học giao tiếp nhanh với chủ đề mua sắm

Học giao tiếp nhanh với chủ đề mua sắm Từ vựng chung   Sang ten: Cửa hàng Sưc chảng: Siêu thị Mải: Mua… more »

Học giao tiếp nhanh với chủ đề nơi ở, nơi làm việc.

Học giao tiếp nhanh với chủ đề nơi ở, nơi làm việc.

Học giao tiếp nhanh với chủ đề nơi ở, nơi làm việc. Từ mới: Pháng chen: Phòng. Soa: Đánh, chải. Soa dá: Đánh… more »

Học giao tiếp nhanh với chủ đề Lao động – Tiền Lương

Học giao tiếp nhanh với chủ đề Lao động – Tiền Lương

Học giao tiếp nhanh với chủ đề  Lao động – Tiền Lương Từ mới chủ đề  Lao động – Tiền Lương 1. Ban: Ca2.… more »

Bộ phận cơ thể người trong tiếng Trung.

Bộ phận cơ thể người trong tiếng Trung

Bộ phận cơ thể người trong tiếng Trung. 1. 头发:Tóc   tóufà .2. 乳头: Núm vú  rǔtóu. 3. 腋窝:Nách  yèwō. 4. 肚脐:Rốn  dùqí.… more »

Học tiếng trung với chủ đề thời gian

Học tiếng trung với chủ đề thời gian

Học tiếng trung với chủ đề thời gian Câu mẫu: jīntiān jǐ hào = Hôm nay ngày mấy? shí sān hào = Ngày 30. jīntiān… more »

Học tiếng trung với chủ đề làm quen

Học tiếng trung với chủ đề làm quen

Học tiếng trung với chủ đề làm quen Câu mẫu: Qǐngwèn nín guìxìng = Xin hỏi cô họ chi? Wǒ xìng Nguyễn, jiào… more »