Học Tiếng Trung Theo Chủ Đề Học giao tiếp nhanh với chủ đề ốm đau bệnh tật.

Học giao tiếp nhanh với chủ đề ốm đau bệnh tật

Học giao tiếp nhanh với chủ đề ốm đau bệnh tật. Các bộ phận của cơ thể Thấu: Đầu. Ứa thấu: Trán. Dẻn chinh:… more »

Tài Liệu Nghe Nói Tiếng Trung Bài 7: Cách hỏi sức khỏe trong tiếng trung

Bài 7: Cách hỏi thăm sức khỏe trong tiếng Trung

Bài 7: Cách hỏi sức khỏe trong tiếng Trung I. Từ vựng Một số từ chỉ người thân trong gia đình: Ba ba:… more »