Kỹ Năng Phát Âm Làm thế nào để phát âm tiếng trung tốt?

Làm thế nào để phát âm tiếng trung tốt?

Làm thế nào để phát âm tiếng trung tốt? Nhu cầu học tiếng Trung ngày càng cao, nhưng làm sao để học tiếng… more »

Tài Liệu Nghe Nói Tiếng Trung Hỏi Quốc tịch trong tiếng Trung

Bài 8: Hỏi Quốc tịch trong tiếng Trung

Hỏi Quốc tịch trong tiếng Trung I. Hỏi về quốc tịch Nả: Nào. Cúa: Nước. Nả cúa: Nước nào? Nả cúa rấn: Người nước… more »

Tài Liệu Nghe Nói Tiếng Trung Bài 7: Cách hỏi sức khỏe trong tiếng trung

Bài 7: Cách hỏi thăm sức khỏe trong tiếng Trung

Bài 7: Cách hỏi sức khỏe trong tiếng Trung I. Từ vựng Một số từ chỉ người thân trong gia đình: Ba ba:… more »

Tài Liệu Nghe Nói Tiếng Trung Cách hỏi họ tên và sử dụng một số từ lịch sự

Bài 3: Cách hỏi họ tên và sử dụng một số từ lịch sự

Cách hỏi họ tên và sử dụng một số từ lịch sự I. Từ vựng Cheo: Gọi là, tên là Sấn mơ: Gì,… more »

Tài Liệu Nghe Nói Tiếng Trung Giới thiệu bản thân - Tiếng trung cơ bản.

Bài 2: Giới thiệu bản thân – Tiếng trung cơ bản

Giới thiệu bản thân – Tiếng trung cơ bản. I. Từ vựng Cung rấn: Công nhân Doén cung: Công nhân Xuế sâng: Học… more »

Tài Liệu Nghe Nói Tiếng Trung Bài 1: Chào hỏi và làm quen - Tiếng trung cơ bản.

Bài 1: Chào hỏi và làm quen – Học Tiếng trung cơ bản

Chào hỏi và làm quen – Tiếng trung cơ bản. I. Giới thiệu tiếng phổ thông và tiếng Đài Loan Lịch sử tiếng… more »

Học Tiếng Trung Theo Chủ Đề Học tiếng Trung với chủ đề Xưng hô - chào hỏi

Học tiếng trung với chủ đề chào hỏi

Học tiếng Trung với chủ đề chào hỏi Câu mẫu: Nǐ hǎo! 你 好 ! = Xin chào (ông / bà / anh… more »