Tài Liệu Nghe Nói Tiếng Trung Cách hỏi họ tên và sử dụng một số từ lịch sự

Bài 3: Cách hỏi họ tên và sử dụng một số từ lịch sự

Cách hỏi họ tên và sử dụng một số từ lịch sự I. Từ vựng Cheo: Gọi là, tên là Sấn mơ: Gì,… more »

Tài Liệu Nghe Nói Tiếng Trung Giới thiệu bản thân - Tiếng trung cơ bản.

Bài 2: Giới thiệu bản thân – Tiếng trung cơ bản

Giới thiệu bản thân – Tiếng trung cơ bản. I. Từ vựng Cung rấn: Công nhân Doén cung: Công nhân Xuế sâng: Học… more »