Học Tiếng Trung cơ bản Bài 6: Chủ đề ngày tháng năm - Tiếng trung cơ bản.

Bài 6: Chủ đề ngày tháng năm – Tiếng trung cơ bản

Chủ đề ngày tháng năm – Tiếng trung cơ bản. I. Từ vựng Then: Ngày. Hao: Ngày. Nén: Năm. Duê: Tháng. Chin nén:… more »

Học Tiếng Trung cơ bản Bài 5: Chủ đề thời gian - Tiếng trung cơ bản

Bài 5: Chủ đề thời gian – Tiếng trung cơ bản

Chủ đề thời gian – Tiếng trung cơ bản I. Từ vựng Trảo sang : Buổi sáng (trước 8 giờ) Sang ủ :… more »

Học Tiếng Trung Theo Chủ Đề Học tiếng trung với chủ đề thời gian

Học tiếng trung với chủ đề thời gian

Học tiếng trung với chủ đề thời gian Câu mẫu: jīntiān jǐ hào = Hôm nay ngày mấy? shí sān hào = Ngày 30. jīntiān… more »