Tài Liệu Nghe Nói Tiếng Trung Cách hỏi họ tên và sử dụng một số từ lịch sự

Bài 3: Cách hỏi họ tên và sử dụng một số từ lịch sự

Cách hỏi họ tên và sử dụng một số từ lịch sự I. Từ vựng Cheo: Gọi là, tên là Sấn mơ: Gì,… more »

Tài Liệu Nghe Nói Tiếng Trung Bài 1: Chào hỏi và làm quen - Tiếng trung cơ bản.

Bài 1: Chào hỏi và làm quen – Học Tiếng trung cơ bản

Chào hỏi và làm quen – Tiếng trung cơ bản. I. Giới thiệu tiếng phổ thông và tiếng Đài Loan Lịch sử tiếng… more »

Học Tiếng Trung Theo Chủ Đề Học tiếng trung với chủ đề làm quen

Học tiếng trung với chủ đề làm quen

Học tiếng trung với chủ đề làm quen Câu mẫu: Qǐngwèn nín guìxìng = Xin hỏi cô họ chi? Wǒ xìng Nguyễn, jiào… more »