Từ Vựng - Ngữ Pháp Tiếng Trung Một số từ trái nghĩa trong tiếng trung

Một số từ trái nghĩa trong tiếng trung

Một số từ trái nghĩa trong tiếng trung. Từ trái nghĩa trong tiếng Trung là những từ có ý nghĩa đối lập nhau.… more »

Kỹ Năng Đọc - Viết Cách học viết chữ hán hiệu quả bất ngờ.

Cách học viết chữ hán hiệu quả bất ngờ

Cách học viết chữ hán hiệu quả bất ngờ. Nắm được cách viết chữ Hán giúp người học chữ Hán viết chữ hán… more »

Từ Vựng - Ngữ Pháp Tiếng Trung Các loại phó từ trong tiếng Trung

Các loại phó từ trong tiếng Trung

Các loại phó từ trong tiếng Trung Cũng giống như tiếng Việt, tiếng Trung có rất nhiều loại từ: Danh từ, tính từ,… more »

Từ Vựng - Ngữ Pháp Tiếng Trung Giới thiệu 214 bộ thủ, một phần cơ bản trong chữ Hán-10

Giới thiệu 214 bộ thủ, một phần cơ bản trong chữ Hán

Giới thiệu 214 bộ thủ, một phần cơ bản trong chữ Hán. Chữ Hán được cấu tạo từ các bộ thủ, và một… more »

Kỹ Năng Đọc - Viết 9 nguyên tắc viết chữ Hán bạn cần biết.

9 nguyên tắc viết chữ Hán bạn cần biết

9 nguyên tắc viết chữ Hán bạn cần biết. Chữ Hán, đặc biệt những chữ nhiều nét, trông có vẻ phức tạp, nhưng xét… more »

Kỹ Năng Đọc - Viết Phương pháp học tốt kỹ năng đọc viết tiếng Trung

Phương pháp học tốt kỹ năng đọc viết tiếng Trung

Phương pháp học tốt kỹ năng đọc viết tiếng Trung Kỹ năng đọc – viết là một trong những kỹ năng khá khó… more »