Bài 9: Hỏi tuổi tác trong tiếng Trung

I/ Từ vựng Suây: tuổi Lảo: Già Nén chinh: Trẻ Lơ: Rồi Tua ta: Bao nhiêu Tua ta lơ: Bao nhiêu rồi (chỉ… more »

Hỏi Quốc tịch trong tiếng Trung

Bài 8: Hỏi Quốc tịch trong tiếng Trung

Hỏi Quốc tịch trong tiếng Trung I. Hỏi về quốc tịch Nả: Nào. Cúa: Nước. Nả cúa: Nước nào? Nả cúa rấn: Người nước… more »

Bài 7: Cách hỏi sức khỏe trong tiếng trung

Bài 7: Cách hỏi thăm sức khỏe trong tiếng Trung

Bài 7: Cách hỏi sức khỏe trong tiếng Trung I. Từ vựng Một số từ chỉ người thân trong gia đình: Ba ba:… more »

Bài 6: Chủ đề ngày tháng năm - Tiếng trung cơ bản.

Bài 6: Chủ đề ngày tháng năm – Tiếng trung cơ bản

Chủ đề ngày tháng năm – Tiếng trung cơ bản. I. Từ vựng Then: Ngày. Hao: Ngày. Nén: Năm. Duê: Tháng. Chin nén:… more »

Bài 5: Chủ đề thời gian - Tiếng trung cơ bản

Bài 5: Chủ đề thời gian – Tiếng trung cơ bản

Chủ đề thời gian – Tiếng trung cơ bản I. Từ vựng Trảo sang : Buổi sáng (trước 8 giờ) Sang ủ :… more »

Bài 4: Chủ đề số đếm - Tiếng trung cơ bản.

Bài 4: Chủ đề số đếm – Tiếng trung cơ bản

Chủ đề số đếm – Tiếng trung cơ bản. 1. Từ 0 đến 10 Lính: 0 Yi: 1 Ơ: 2 San: 3 Sư:… more »

Cách hỏi họ tên và sử dụng một số từ lịch sự

Bài 3: Cách hỏi họ tên và sử dụng một số từ lịch sự

Cách hỏi họ tên và sử dụng một số từ lịch sự I. Từ vựng Cheo: Gọi là, tên là Sấn mơ: Gì,… more »

Giới thiệu bản thân - Tiếng trung cơ bản.

Bài 2: Giới thiệu bản thân – Tiếng trung cơ bản

Giới thiệu bản thân – Tiếng trung cơ bản. I. Từ vựng Cung rấn: Công nhân Doén cung: Công nhân Xuế sâng: Học… more »

Bài 1: Chào hỏi và làm quen - Tiếng trung cơ bản.

Bài 1: Chào hỏi và làm quen – Học Tiếng trung cơ bản

Chào hỏi và làm quen – Tiếng trung cơ bản. I. Giới thiệu tiếng phổ thông và tiếng Đài Loan Lịch sử tiếng… more »